Quy Định Chơi

Đặt cược và chấp nhận cược

1. Chúng tôi thông qua thiết bị để cung cấp trò chơi cho người dùng đặt cược, sự kiện thể thao và các hoạt động cá cược khác được cung cấp tùy từng thời điểm trên trang web cá cược và thông qua các thiết bị được kết nối. Người dùng phải tuân theo các quy tắc đặt cược trò chơi hoạt động cụ thể và các quy định của các Điều khoản này. Trong trường hợp bất kỳ trò chơi nào có lỗi hiển thị hoặc hiển thị sai, tất cả các cược vào trò chơi đó sẽ bị hủy. Bsport cũng có quyền hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các cược trong trường hợp hệ thống cá cược của Bsport hiển thị không chính xác.

2. Mặc dù có thể có các quy định khác trong các quy định này, Bsport có quyền từ chối toàn bộ hoặc một phần các cược của người dùng do bất kỳ tình hướng theo quyết định của Bsport.

3. Chúng tôi chỉ chấp nhận các cược do người dùng thực hiện qua Internet và các thiết bị được kết nối theo các Điều khoản này. Các hình thức cá cược khác (thư, email, fax, v.v.) sẽ không được chấp nhận. Ngay cả khi chúng tôi nhận bất kỳ hình thức đặt cược nào khác, bất kể kết quả cuối cùng của thị trường như thế nào, nó sẽ bị coi là vô hiệu.

4. Theo các quy định khác trong quy định này, nếu người dùng nhập đúng tên người dùng và mật khẩu và có đủ số dư trong tài khoản, người dùng có thể đặt mã cược một cách hiệu quả.

5. Người dùng chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động và giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng nội dung sau (hoặc bất kỳ sự kết hợp) (cho dù việc sử dụng sau đây có được phép hay không): i. Tên người dùng; ii. Số tài khoản người dùng; iii. Tên người dùng của người dùng và mật khẩu mở khóa.

6. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác các chi tiết đặt cược của người dùng. Theo các quy định khác của Điều khoản này, khi người dùng đặt cược và chúng tôi xác nhận rằng đặt cược của người dùng được chấp nhận, đó là xác nhận cuối cùng về đặt cược của người dùng; người dùng không được hủy, rút ​​tiền đặt cược hoặc thay đổi chi tiết đặt cược.

7. Tất cả các cược được ghi lại trong cơ sở dữ liệu giao dịch. Hồ sơ giao dịch của Bsport là thông tin xác thực và chính xác về tất cả các giao dịch và đặt cược.

8. Theo các quy định khác của các quy định này, khi mã giao dịch xuất hiện trên màn hình của người dùng và hiển thị hiệu quả trong lịch sử giao dịch của người dùng, đặt cược được coi là hợp lệ và được Bsport chấp nhận.

9. Không được phép đặt cược sau khi trận đấu đã bắt đầu và khi biết kết quả của trận đấu. Nếu trận đấu bắt đầu và người dùng đã biết kết quả của trận đấu khi người dùng đang đặt cược, người dùng vẫn tiếp tục đặt cược do nhầm lẫn, Bsport có quyền từ chối đặt cược của người dùng hoặc tuyên bố đặt cược không hợp lệ mà không cần thông báo cho người dùng ; Bsport có quyền Chấp nhận toàn bộ hoặc một phần các cược đó theo quyết định của Bsport. Để tránh nghi ngờ, điều khoản này không loại trừ cược “trong trận” hoặc cược “hiệp một”.

10. Thời gian bắt đầu được thông báo trên trang web cá cược chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Nếu vì bất kỳ trường hợp nào mà Bsport vô tình chấp nhận cược sau khi trận đấu đã bắt đầu, Bsport có quyền hủy bỏ và cược vô hiệu.

11. Đối với mục đích cá cược, kết quả của một cuộc thi hoặc trò chơi mở để đặt cược sẽ được xác định vào ngày thi đấu hoặc trò chơi thực sự kết thúc, trừ khi các quy tắc cụ thể về cuộc thi và trò chơi có quy định khác. Bsport không thừa nhận bất kỳ yêu cầu tiếp theo nào có thể dẫn đến đảo ngược kết quả trên và các khoản thanh toán ban đầu vẫn có giá trị.

12. Nếu địa điểm tổ chức sự kiện thể thao thay đổi, tất cả các cược dựa trên địa điểm ban đầu sẽ bị vô hiệu.

13. Người chiến thắng trong cuộc thi hoặc trò chơi sẽ được quyết định vào ngày cuộc thi hoặc trò chơi nói trên thực sự kết thúc theo quy tắc của trò chơi.

14. Vì mục đích cá cược, Bsport không công nhận bất kỳ trận đấu nào bị hoãn, các cuộc biểu tình hoặc kết quả bị lật ngược.

15. Nếu các điểm tích lũy do người dùng đặt cược bao gồm các lựa chọn hoặc các lựa chọn không hợp lệ, khoản thanh toán sẽ được thanh toán trên cơ sở các lựa chọn hợp lệ còn lại.

16. Người dùng chấp nhận rằng tất cả các tỷ lệ cược có thể biến động mà không cần thông báo trước và tỷ lệ cược, tỷ lệ cược được xác định khi đặt cược của người dùng được chúng tôi chấp nhận.

17. Nếu tỷ lệ cược, chỉ số hoặc điểm chấp do người dùng đặt không chính xác do lỗi rõ ràng hoặc lỗi hệ thống, đặt cược của người dùng hoặc một phần của cược tích lũy sẽ bị vô hiệu. Nếu lỗi hoặc trục trặc được sửa chữa kịp thời, B Sports Group có quyền (nhưng không bắt buộc) quyết định sử dụng những nỗ lực hợp lý để liên hệ với người dùng để cho phép người dùng đặt cược lại với tỷ lệ cược, chỉ số và tỷ lệ chấp chính xác.

18. Chúng tôi không chấp nhận đồng thời nhiều cược cho cùng một sự kiện.

19. Bsport có quyền giải thích và quyết định cuối cùng.

Lĩnh tiền thưởng

1. Sau khi tiền thưởng của người dùng được thanh toán sẽ được cập nhật vào tài khoản của người dùng. Đối với phương thức rút tiền cụ thể, vui lòng tham khảo quy định rút tiền thưởng của chúng tôi và phải cung cấp giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ và thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ được chấp nhận bởi Bsport.

2. Số tiền đặt cược phải đạt gấp 1 lần số tiền nạp trước khi có thể rút tiền. Bsport có quyền thu phí rút tiền và nạp tiền khi cần thiết.

3. Tất cả các khoản phí ngân hàng mà Bsport phải chịu do các giao dịch cờ bạc của người dùng sẽ do người dùng chịu và hoàn trả, và Bsport có quyền khấu trừ các khoản phí trên từ tiền thắng cược hoặc tài khoản của người dùng.

Khuyến mãi và phần thưởng

1. Tất cả các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và đặc biệt đều tuân theo các điều khoản và quy định do Bsport đặt ra tại từng thời điểm cho các chương trình khuyến mãi cụ thể. Bsport có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các ưu đãi hoặc khuyến mãi đó và các quy định liên quan của khuyế mại bất cứ lúc nào.

2. Nếu Bsport xác định rằng người dùng đã lạm dụng phần thưởng hoặc chương trình khuyến mãi, có thể hưởng lợi từ việc lạm dụng đó, Bsport có quyền từ chối và hủy, hoặc rút lại tiền thưởng của bất kỳ người dùng nào tham gia vào các phần thưởng liên quan hoặc các chương trình khuyến mãi.

Xem thêm: